Förtroendeuppdrag

Ingrid Höglind har haft förtroendeuppdrag inom bland annat

m Hallands Länsteaterförenings styrelse

m Musik i Hallands länsmusikråd 

m Svenska Filminstitutets Guldbaggejury

m Sacoförbundet DIK:s förbundsstyrelse och Kulturfackets styrelse 

 

Ingår för närvarande i styrelsen för

m Affärsnätverket Winnet Kungsbacka inom Winnet Sverige

 

Väl förankrad.