Erfarenheter

Tidigare arbetsivare:

m Borås Tidning, journalist
m Sveriges Television, inspelningsledare och redaktionsmedlem
m Mölndals kommun, informationssekreterare
m Kungsbacka kommun, kultursekreterare och under fem år tillika turistchef
 

Några uppdragsivare:
m Anamma Förlag
m EU-projekt kring Tid med  Sternberks kommun i Tjeckien  
m Norra Halland Ortstidningen, bl.a. krönikör från 2010

m
 Statens Kärnkraftinspektion - ingår numera i Strålsäkerhetsmyndigheten
m Göteborgs-Posten
m DIK Forum
m Svenska Filminstitutet
 
m Våra Gårdar Bio
m Kultur & Turism i Kungsbacka
m Halmstads kommun, konststrategi
m Winnet Kungsbacka, projektet Affärsnytta & Sociala Medier
m Norrbottens läns landsting implementering av kulturplan 2011-2013 enligt             kultursamverkansmodellen
m Halmstads kommun, biblioteksplan.
m Halmstads kommun, kulturstödsutredning
m Norrbottens läns landsting, textredigering kulturplan 2014-2016
m Halmstads kommun, utredning om barnkultur
m Fjäregruppen, medverkan i bok & film om konstnärsgruppens 50 år
m Halmstads kommun förnyad biblioteksplan 

mm mm


 

Brett nätverk.