Halländsk Kvinnokraft

Om kvinnor handlar den här boken, om starka halländska kvinnor som gått sin egen väg, förverkligat sina drömmar och gjort skillnad både för sig själva och för sin omvärld. Boken berättar om deras tankar, upplevelser och erfarenheter och visar Halland i kvinnligt perspektiv.

Vi är fem skribenter-  Mymmel Blomberg, Inger Skantze-Ärlemalm, Birgitta Tingdal, Mymmel Blomberg och jag Ingrid Höglind - som har genomkorsat lHalland i tid och rum och bland allehanda yrken för att visa hur mycket kvinnor har betytt och betyder för Halland. Boken utgör en mosaik från samtliga kommuner där varje bit formats av kvinnor som framgångsrikt ägnat sina liv åt områden som musik, politik, poesi, teater, komik, vetenskap, litteratur, konst, idrott, agitation, arkitektur och företagsledning i ett ett personligt urval, som som spegla mångfalden.

41 kvinnor presenteras och tanken är att porträtten av dem ska inspirera och vara ämne för diskussionslust Boken är även tänkt som presentbok.

Boken är utgiven av Cal-förlaget i Varberg och säljs av gängse bokhandlare. Den kan även beställas direkt här.

Skicka ett mejl, så kontaktar jag dig.

Läs mer om boken nedan!