Utgivet

 

Från Kapstaden till Kairo,
översättning av dansk reseskildring

Kungsbacka,
text till kommunens officiella presentationsbok

Aspekt Tid,
utställnings- och broschyrtexter till EU-projekt, egna texter och översättning från engelska

Insyn och Uppsikt,
en liten myndighet i stora sammanhang  Statens kärnkraftinspektion 1974-2008

Kultursprutan,
Kåserande minnen från vindlingar vägen inom kulturpolitiken har tagit i en av Sveriges alla kommuner. Läs mer om Halländsk Kvinnokraft! Beställ här!

Halländsk Kvinnokraft 41 porträtt av starka halländska kvinnor från förr och nu förmedlade av skribenterna  Mymmel Blomberg, Ingrid Höglind, Inger Skantze-Ärlemalm, Birgitta Tingdal och Anna Pia Åhslund. CAL-förlaget höst 2012.
Läs mer! Beställ här! 

Dessutom löpande sedan flera decennier texter och lay out-utformning i pressinformationer, informationsbroschyrer, annonser, affischer och webbtexter samt beslutsunderlag, utredniningar, strategier, tidningsartiklar och krönikor. 

Olika typer av publikationer